home

Tai Ji Men Qigong Academy

Tai Ji Men Qigong Academy San Jose 20th ANNIVERSARY

2021-08-15 13:30~14:30    S.J. Academy  (Speaker:Jimmy Lu, Wayne Jar, Linda Chen)
Tai Ji Men Qigong Academy San Jose 20th ANNIVERSARY
Armor up for the New Era with Good "Qi".
<...