home

太極門氣功養生學會

Tai Ji Men Qigong Academy

雙十同樂會 HAPPY TOGETHER

時間:2019-10-10 2030~2100

地點:內湖道館

地址:台北市內湖區內湖路一段91巷38弄24號

主講人:

雙十同樂會
HAPPY TOGETHER
音樂 熱舞 放鬆身心
好茶 美食 解放壓力
一起歡渡同樂會!
鼓動快樂好能量!

Line分享
健康養生健康養生
財富贏家財富贏家
智慧人生智慧人生
快樂職場快樂職場
幸福關係幸福關係
熱門索引

健康 財富 智慧  快樂 幸福
婚姻 親子 家庭  職場 公益
文化 養生 藝術  命運 工作
脾氣 運氣 義工  成功 環保
人權 科技 老師  醫生 神氣
空姐 夫妻 婆媳